Водечки дистрибутер во Македонија за пост-продажно одржување на автомобили, резервни делови, масла и автосервисна опрема.
  • Email:macedonia@euro07.mk
  • Телефон:+389 2 2469 854
  • Адреса:бул. Борис Трајковски бр. 278, Скопје
Компетентен тим, широк
спектар на производи
со гарантирано потекло,
цени во согласност со побарувачката на пазарот,
национално покривање,
со редовни испораки до клиентот.

Директен увозник на резервни делови од над 80 водечки компании – производители од Италија, Германија, Шпанија, Франција, Јапонија, Кореја и Кина,кој одржува широк спектар на залиха. Клиентите на компанијата добиваат веќе 10 години комплетна и компетентна, брза и професионална услуга, според најдобрите европски практики.За да може да ги задоволи вашите потреби и очекувања, ЕУРО 07 ќе ја продолжи својата инвестициска програма за развој на својата деловна активност, мрежа, проширување и збогатување на палетата на производи и професионален развој на нашите вработени.

Седиштето на ЕУРО 07 Македонија ДООЕЛ  се наоѓа во Скопје со два магацини и две продавници. Централната канцеларија и магацин на „ЕВРО 07“АД се наоѓаат во Софија. Компанијата има изградено мрежа од сопствени трговски објекти- магацини и продавници во Бугарија, Македонија, Србија и Грција.